Sidebar

27
led, st
30 Aktuality

Podobně jako mnoho dalších je i výstava Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“, která se aktuálně nachází v německém Augsburgu, kvůli výjimečnému stavu veřejnosti nepřístupná.

Tuto nedobrovolnou přestávku využil autor výstavy a vědecký pracovník FF UJEP Michal Korhel na rozšíření existující výstavy.

Ve spolupráci s ústeckou grafičkou Magdalénou Gurskou vytvořili soubor ilustrací, které mají za cíl zdůraznit paralely mezi minulostí a přítomností. Každá ilustrace je vytvořená na základě úryvku z dobového pramene poválečných let anebo výpovědí pamětníků pojících se s tímto obdobím. Díky tomu budou mít návštěvníci výstavy možnost se zamyslet nad poválečnými problémy dětí česko-německého původu v kontextu 21. století. Ten je situovaný do prostředí dětí a mladistvých, kteří v důsledku pronásledování nebo válek ztratili svoje domovy. Ilustrace jsou tedy i jakousi současnou paralelou poukazují na kritickou situaci (mladistvých) uprchlíků v období pandemie Coronaviru.

„Naše výstava sice zobrazuje v první řadě složité osudy česko-německých dětí, které byly často společností vnímané jako ‚děti nepřítele‘, ale podobné problémy zažívaly i jiné skupiny dětí, které se od většinové společnosti něčím odlišovaly. Série těchto ilustrací zdůrazňuje, že v případě ‚dětí nepřítele‘ nejde jen o záležitost minulosti. Tuto ‚nálepku‘ dáváme, někdo možná nepřímo, některým dětem i dnes, přitom si neuvědomujeme její následky,“ přibližuje Michal Korhel.

Jednotlivé ilustrace budou v příběhu následujících týdnů zveřejňované prostřednictvím facebooku a webu Filozofické fakulty UJEP. Následně se stanou pevnou součástí výstavy, kterou si veřejnost bude moci v budoucnosti prohlédnout i v dalších českých a německých městech.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer