Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

V těchto dnech se evropskými univerzitami možná rychleji než koronavirus šíří výzva určená nejvyšším představitelům EU a prostřednictvím Evropské rady i předsedům národních vlád. Tato výzva nabádá k solidaritě.

Připomíná, že Evropa není jen společný hospodářský prostor, ale místo spojené historií, kulturou a společným osudem.
Je to také politické společenství postavené na hodnotách, které byly budovány po staletí. Akademici připomínají, že abychom tyto hodnoty uchránili, musíme současné krizi a jejím následkům čelit společně. Signatářkou této výzvy je spolu s tisíci dalších představitelů univerzit i děkanka FF UJEP prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. a další pedagogové naší fakulty. Více čtěte na https://voiceforeurope.weebly.com/.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer