Sidebar

1
dub, st
28 Aktuality

„Strany a vládnutí v digitální éře“ je nová kniha Pavla Maškarince a Lukáše Novotného, která vyšla 22. ledna 2020. Jde o zásadní syntetickou práci, která ukazuje na specifické problémy dnešního výzkumu politických stran.

Oba autoři se dlouhodobě odborně, ale i ve výuce, věnují tomuto druhu výzkumu.

V knize se zabýváme některými novými trendy zkoumání politických stran, tedy tím, jak se proměňují stranické systémy a jak se posouvá jejich fungování a stranictví,“ vysvětluje proděkan pro rozvoj a kvalitu FF UJEP dr. Pavel Maškarinec.

Všímáme si také nových komunikačních stylů dnešních politických lídrů. Pokoušíme se zachytit některé zásadnější trendy a nové přístupy v současné politické komunikaci,“ dodává doc. Lukáš Novotný z katedry politologie a filozofie FF UJEP.

Práce se konkrétně věnuje problémům postavení dnešních stran ve společnosti, institucionalizaci stranických systémů, analýze teritoriální dimenze stranického nahrazení, nacionalizaci lokálních stranických systémů, tzv. novému populismu a také roli celebrit v politice.

Kniha je primárně přehledovou studií o výše uvedených problémech. Autoři se shodují v tom, že současný výzkum vládnutí a politických stran vyžaduje zavádění nových interpretačních rámců, definic a typologií, včetně aktualizovaného pohledu na problematiku stranické reprezentace a komunikace mezi politiky a voliči.

„Prezentujeme a ověřujeme nové metodologické postupy v politologii a přinášíme i konkrétní empirické poznatky a závěry,“ podotýkají autoři.

Knihu vydalo nakladatelství Academia a k zakoupení je jednak v běžných knihkupectvích, ale také online na odkazu:

https://www.academia.cz/strany-a-vladnuti-v-digitalni-ere--maskarinec-pavel--academia--2020