Sidebar

1
dub, st
28 Aktuality

Již po třinácté se konal ples Filozofické fakulty. Tentokráte proběhl ve znamení hudby a doby skupiny The Beatles. Ples doprovázela řada novot. 15. února se plesající poprvé sešli v prostorách Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem****.

Již po třinácté se konal ples Filozofické fakulty. Tentokráte proběhl ve znamení hudby a doby skupiny The Beatles. Ples doprovázela řada novot. 15. února se plesající poprvé sešli v prostorách Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem****, a to za doprovodu kapely B-Band, která se stala milým překvapením, protože její členové nejen kvalitně zahráli všechny požadované písně, ale také se aktivně účastnili soutěže a aktivně pomáhali organizátorům v průběhu celého večera. Plesem pak netradičně provázeli sami organizátoři, kteří tak ke svým běžným povinnostem, jako je předtančení a půlnoční překvapení, přibrali také úlohu moderátorů. Každoroční hra štěstí obsahovala kromě hodnotné literatury, od štědrých sponzorů, také řadu drobností nejrůznějšího stylu. Neplánovanou akcí se stala dražba kulis, která se nesla ve znamení velké soutěživosti a vysokých příhozů. Nutno dodat, že samu autorku výzdoby velice potěšil tak velký zájem o její tvorbu. I my jí touto cestou děkujeme za vytvoření krásného tematického prostředí. Za rok na viděnou!