Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Dne 18. prosince 2019 ve 14:30 h proběhla ve foyer Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vernisáž výstavy „Diplomacie mezi Prahou a Berlínem – dvojí začátek 1918/1993“.

Vernisáže se zúčastnila také zástupkyně Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Lenka Novotná, která je současně i absolventkou katedry germanistiky FF UJEP.

Projekt, který realizuje Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Velvyslanectvím spolkové republiky Německo, Historickým ústavem Akademie věd ČR a Národním muzeem u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 100 let od počátku diplomatických kontaktů s Německem, byl představen také ve foyer FF UJEP.

Výstava mapuje začátky diplomatických vztahů mezi Prahou a Berlínem v době od konce I. světové války a vyhlášení ČSR. Podrobně se věnuje prvním diplomatickým kontaktům bývalého říšskoněmeckého generálního konzula von Gebsattela v Praze s Národním výborem československým, vzniku německého vyslanectví i rozvojem vztahů až do roku 1925. Podstatnou součástí jsou rovněž mezinárodní jednání, která byla přelomová ve vzájemných vztazích. Jedná se především o pařížskou mírovou konferenci, kde Německo uznalo nově vzniklé Československo a jeho hranice, nebo o konferenci v Locarnu v roce 1925, která mj. vyústila v česko-německou arbitrážní dohodu zakotvující způsob řešení bilaterálních sporů. Stejně tak se výstava věnuje prvním krokům československé diplomacie v Berlíně. Představeny jsou první diplomatičtí zástupci, zřizování českého diplomatického zastoupení a pozornosti neunikají ani hlavní řešená témata tak, jak byla zachycena ve zpravodajství diplomatů.

Důležitá část výstavy je věnována vztahům mezi ČR a Německem v letech 1993 až 2018. Vzhledem k rozsahu výstavy se pozornost zaměřila pouze na milníky v politické oblasti. K těm náleží vyjednání a podpis Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji a tzv. Strategický dialog.

Výstavu je možné si na Filozofické fakultě UJEP prohlédnout od 2.12. 2019 do 31. 1. 2019, odkud poputuje dále do Drážďan.