Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Dne 12. 12. 2019 byli při slavnostním ceremoniálu oceněni cenami rektora či stipendii tito členové akademické obce filozofické fakulty.

Ceny rektora 2019

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.: Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd – akademický pracovník katedry historie FF, 25 000 Kč. Václav Drška je, spolu s Drahomírem Suchánkem, autorem druhého dílu významné monografie Církevní dějiny – novověk, která společně s prvním dílem zaměřeným na antiku a středověk představuje historicky nejrozsáhlejší a nejpodrobnější uchopení dějin církví v českém prostředí.

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D.: Cenu rektora za aplikovaný výzkum – vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při katedře historie FF, 25 000 Kč. Kamil Podroužek získává Cenu rektora za výsledky průzkumu, dokumentace a přípravy stavební obnovy krovu a vyhlídkové věže významné kulturní památky města Litoměřic – domu Kalich.

Mgr. Táňa Šimková, Ph.D.: Cenu rektora za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let – akademická pracovnice katedry historie FF, 15 000 Kč. Táňa Šimková se podílí na řešení projektů a grantů katedry historie. Výsledky jejích stavebně historických průzkumů jsou využívány v praxi při obnově památkových objektů, a přispívá tak ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví Ústeckého kraje.

Bc. Sylva Marková: Ceny rektora nejlepším studentům univerzity za nejlepší sportovní výsledky - 3. místo. Studentka programu Historické vědy, oboru Kulturní historie na FF, 5 000 Kč. Sylva Marková se na šampionátu v orientálních tancích, pořádaného organizací World Artistic Dance Federation, stala v listopadu 2018 dvojnásobnou mistryní světa v soutěžích dvojic v kategoriích Classic bellydance a Folk bellydance.

Stipendium města Teplice

Mgr. Lucie Pilzová: absolventka programu Historické vědy, oboru Učitelství historie pro střední školy na FF, 10 000 Kč. Lucie Pilzová se dlouhodobě věnovala výzkumu bleskových povodní na Teplicku v době první republiky, a to zejména událostem, jež ve 20. letech zasáhly řadu lokalit a přinesly ohromné materiální škody i ztráty na životech.

Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.- město, Mgr. Hany Štrymplové

Bc. Tereza Šťastná, studentka programu Historické vědy, oboru Dokumentace památek na FF, 10 000 Kč. Tereza Šťastná se v bakalářské práci „Funkcionalismus v Ústí nad Labem na příkladu Pietschmannovy vily“ zaměřila na dokumentaci a vyhodnocení ikonické funkcionalistické architektury města Ústí nad Labem, která je významnou součástí kulturního dědictví období první republiky v našem městě.

Stipendium Biskupství litoměřického pro studenty filozofické fakulty a fakulty zdravotnických studií

Bc. Veronika Chalupová: studentka programu Historické vědy, oboru Historie na FF, 20 000 Kč. Bc. Veronika Chalupová je autorkou bakalářské práce „Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy svědka třicetileté války v Čechách a v současnosti“, která si všímá jeho jeho syna Bernarda Ignáce z Martinic, významného mecenáše při podpoře rozvoje církevních institucí po třicetileté válce.

Bc. Ludvík Pohořalý, student programu Historické vědy, oboru Kulturní historie na FF, 20 000 Kč. Bc. Ludvík Pohořalý je zapojen do pětiletého projektu NAKI DG: Hortus Montium Mediorum. Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří, kde pracuje v sekci archivního průzkumu a úzce spolupracuje také s kancléřstvím Biskupství litoměřického.

GRATULUJEME!!!