Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 5. – 6. prosince 2019 se uskutečnila exkurze studentů a doktorandů katedry historie Filozofické fakulty UJEP do Durynska, konkrétně navštívili města Erfurt a Weimar. Podpořena byla z univerzitního programu IP mobility.

Pod vedením prof. M. Hrubé a prof. J. Royta si účastníci exkurze mohli prohlédnout nejvýznamnější památky, zejména erfurtský dóm, kostel sv. Severina, dominikánský klášter či nejstarší synagogu v Německu a slavný kupecký most. Navštívili též Angermuzeum, které ukrývá významná středověká umělecká díla. Toto město spojené s působením významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta či Martina Luthera patří k nejvýznamnějším historickým místům v Německu. Druhý den exkurze byl věnován městu, které je spojeno hned se dvěma soubory památek zařazenými na seznam UNESCO – „klasický Weimar“, připomíná éru, kdy ve městě pobýval Schiller, Goethe a další němečtí myslitelé a umělci přelomu 18. a 19. století, druhý soubor památek je spojený s BAUHAUSEM – významnou architektonickou a uměleckou školou, která letos slaví 100 let od svého založení. Bonusem byl nejen poutavý výklad prof. Royta, ale též vánoční trhy či kluziště kolem sousoší Goetha a Schillera před weimarským divadlem.