Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Studenti KPF se ve dnech 19. – 25. 11. 2019 zúčastnili exkurze do Athén v doprovodu svých učitelů V. Konrádové, B. Řebíkové a J. Mourala. Plán exkurze zahrnoval návštěvu athénských muzeí zaměřených na antický starověk a návštěvu archeologických památek spjatých s životem athénské polis.

V srdci antických Athén – na řecké agoře – jsme ve stopách starých Řeků obhlédli místa výkonu politiky a monumenty řeckého občanského sebeuvědomění. V Muzeu starověké agory, které sídlí v rekonstruované Attalově stoe, se nám instituce a postupy athénské demokracie zhmotnily v unikátních exponátech dokumentujících politický život Athén: ostraka, soudcovské známky nebo losovací zařízení vtiskly konkrétní podobu představě o občanské každodennosti. Vršky Areopagos a Pnyx připomněly místo konání starobylého soudu a místo, kde se scházelo lidové shromáždění.

Pod řeckým sluncem jsme vystoupali na impozantní Akropolis s majestátním torzem chrámů Parthenon a Erechtheion a evokovali si panathénajské slavnosti s průvodem nesoucím peplos k poctě patronky města, bohyně Athény. V novém Muzeu Akropolis jsme mohli obdivovat nápaditou expozici prezentující množství nálezů a detaily sochařské výzdoby Parthenonu.

Hlasy antických tragédií ožily při pohledu na Dionýsovo divadlo v sousedství dosud využívaného Odeon Héroda Attika. Krásné počasí nám přálo při návštěvě rozsáhlého archeologického naleziště Kerameikos. Kdo neodolal, mohl si pro pomyslný věnec doběhnout na Panathénajském stadionu. A kde jinde se začíst do děl klasiků, než v areálech slavných filosofických škol – Platónovy Akadémie a Aristotelova Lykeion.

Fantastické zážitky nabídlo Národní archeologické muzeum, které patří k nejvýznamnějším světovým muzeím zaměřeným na antiku. Jeho sbírky obsahují reprezentativní přehlídku zejména antického sochařství a vázového malířství a zahrnují archeologické nálezy od neolitu přes kykladské, minójské a mykénské artefakty, včetně uměleckých děl geometrického, archaického, klasického a hellénistického období. Oslnivé mykénské nálezy nebo působivé bronzové skulptury zanechávají nezapomenutelný dojem. Koncentrovanou krásu pak nabídla aktuální výstava The Countless Aspects of Beauty.

Třešničkou na dortu pro umění chtivé byla návštěvaBenaki Museum, které představuje historický průřez řeckého umění od prehistorie a starověku po moderní epochu. Přesah k moderní době nabídlo Goulandris Museum, které hostí sbírku současného umění.

Během týdenní návštěvy nám Athény poodhalily svou mnohotvářnou podobu. Pobyt zde nám ale také umožnil poskládat místa a údaje, které známe z knížek a teoretického studia, do smysluplné mapy, která rýsuje politický, kulturní, filosofický, umělecký a náboženský rozměr řeckého světa v ostřejších konturách.