Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Ve dnech 25. - 26. 11. 2019 se na FF Univerzity Hradec Králové konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Na programu jednání byla zejména problematika vzdělávání učitelů na nepedagogických fakultách a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Ve dnech 25. - 26. 11. 2019 se na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové konalo zasedání Asociace děkanů filozofických fakult ČR. Na programu jednání byla zejména problematika vzdělávání učitelů na nepedagogických fakultách a další vzdělávání pedagogických pracovníků, které nyní prochází legislativními změnami. Řešeny byly i další aktuální záležitosti, před kterými filozofické stojí např. v souvislosti s přípravou na nový operační program (OP Jan Amos Komenský). Představeny byly též výsledky centrálního rozvojového projektu, jehož cílem je propagovat humanitní vzdělávání. Hosty na zasedání Asociace byl předseda Asociace přírodovědných fakult doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka pedagogické fakulty Palackého univerzity a zástupci MŠMT vedeni PhDr. Pavlem Dolečkem, Ph.D., 3. náměstkem pro řízení sekce vysokého školství. Jednání se zúčastnilo celé vedení naší filozofické fakulty, které bylo účastno i slavnostní inaugurace děkanů dvou fakult hradecké univerzity. Asociace děkanů na svých stránkách následně zveřejnila dvě usnesení, která byla na hradeckém zasedání schválena.