Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 28. listopadu 2019 na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety nových profesorů vysokých škol. Mezi jmenovanými je také prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, kterého jmenovacím řízením v oboru České dějiny provedla Filozofická fakulta UJEP. Řízení bylo zahájeno 12. 9. 2018. V únoru následujícího roku pak budoucí pan profesor přednesl na vědecké radě fakulty, respektive univerzity přednášku na téma Dětství šlechty v českých zemích v raném novověku.

S velkou radostí panu profesorovi gratulujeme a těšíme se na další spolupráci, která nás čeká, a to nejen při přípravě společných projektů s institucí, kterou pan profesor zastupuje. Je pro nás velkou ctí, že profesor Holý přijal členství v nově sestavené vědecké radě fakulty a vypadá to, že se aktivně zapojí také do fungování doktorského studia jako nový člen oborové rady.

Tip na Ježíška – Martin Holý, Dana Dvořáčková-Malá, Tomáš Sterneck, Jan Zelenka, kol.: Děti a dětství, NLN, Praha 2019