Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 27.–28. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil první ročník studentské a doktorandské konference Pars academia 2019: Svoboda v kontextu střední Evropy. Metody výzkumu a jejich aplikace.

„Téma konference jsme zvolili na základě toho, že koncept střední Evropy stále není vyčerpaný a ustálený. Stále se objevují nové pohledy, které přináší nejrůznější disciplíny z oblasti humanitních věd. Je to proto, že již od nepaměti se snaha definovat pojem střední Evropa neobejde bez spolupráce historiků, sociologů nebo filozofů. Skvělé navíc bylo, že jsme díky mezinárodní účasti mohli srovnávat různé pohledy na tuto problematiku,“ řekl se jeden z organizátorů, doktorand katedry historie FF UJEP Lukáš Sláma.

Mezinárodní setkání proběhlo v rámci připomínek 30. výročí od rozpadu východního bloku, hledalo současné směřování střední Evropy. Byly předneseny příspěvky z oblasti starší i mladší historie, politologie a dalších vědních oborů sledujících vývoj společnosti. Garanty jednotlivých přednáškových bloků byli ústečtí docenti Václav Drška, Martin Nitsche a dále pak Viliam Kratochvíl z Filozofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě, který je v zimním semestru hostujícím pedagogem na katedře historie FF UJEP.

„Konference byla součástí programu, který naše fakulta připravila k 30. výročí sametové revoluce. Jsem velmi ráda, že se do těchto aktivit zapojili i naši doktorandi. Za důležité považuji zejména to, že program je mezinárodně obsazen,“ uvedla děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

„Na celou konferenci nebo na jednotlivé příspěvky byli zváni i nadšenci z řad široké veřejnosti. Potěšilo nás, že jsme se mohli o témata svobodně podělit. Účastníci byli nejen z České republiky, ale i Polska, Slovenska nebo Arménie,“doplnila další z organizátorek a zároveň doktorandka katedry historie FF UJEP Markéta Jirmanová-Poláková.

Z konferenčních příspěvků vznikne recenzovaná kolektivní monografie, jejíž vydání se plánuje na rok 2020.