Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Ve dnech 18. až 22. listopadu proběhly na Filozofické fakultě UJEP dílčí volby do „velkého“ Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro volební období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Senát univerzity má celkem čtyřicet členů a každou z fakult univerzity pak zastupuje pět zvolených senátorů (tři v akademické komoře a dva ve studentské komoře). Do volebního klání se v případě obou komor akademické i studentské zapojilo shodně vždy pět kandidátů. V případě akademické komory pak jednoznačně zvítězil doc. Václav Drška následovaný Dr. Táňou Šimkovou a Dr. Janem Kvapilem. Vedle toho s velkým náskokem v případě studentské komory vyhráli Mgr. Tereza Jenšíková a Bc. Jan Hladík. I díky nim bude v Akademickém senátu UJEP viditelná oranžová barva naší fakulty.