Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

K oslavám výročí 30 let od sametové revoluce se NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Filozofickou fakultou UJEP připojili výstavou, která mapuje přístup k péči o památky před a po roce 1989.

Vernisáž výstavy ANTE ET POST VELVET – Sametová revoluce a péče o památky v severozápadních Čechách proběhla 14. listopadu 2019 od 17:00 a byla doprovozena audiovizuální instalací v prostoru kostela sv. Floriána vytvořenou v ateliéru TIME-BASED MEDIA (FUD UJEP). Hlavní dominantou kostela je unikátní oltář s alabastrovými prvky, s nímž instalace pracovala a za pomocí současných technologických postupů ho přivedla k životu.

Severozápadním Čechám uštědřilo 20. století řadu těžkých zásahů hospodářských, sociálních, ekonomických i ekologických, což se promítlo i na stavu kulturního dědictví.

„Výstava připomíná i devadesátá léta, kdy byly na severu Čech vykradeny kostely,“uvedla děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Řada památek se nedočkala dalšího století či přežila ve značně pozměněné podobě, některé přestály díky nezájmu společnosti. Porevoluční vývoj ale nepřinesl okamžitý posun ve vnímání zděděných hodnot, památky zanikaly i v tomto období napravování společenských poměrů, nicméně postupné změny vedly a vedou k obnovování památek, a to od drobné architektury podtrhující ráz krajiny, až po velké areály známých objektů.

„Na vybraných tematických okruzích se autoři výstavy snaží doložit, že změna režimu neznamenala jednoznačně černobílé vnímání péče o památky. Jednotlivé panely tak zmiňují vedle hradů a zámků také sakrální památky, hospodářské dvory, drobné památky v krajině, ale i městské a vesnické zóny a rezervace, technické památky či hřbitovy. Podrobněji je připomenuta specifická kapitola dopadu těžby uhlí na zdejší kraj. Příběhy památek s nejrůznějšími osudy však dokládají jedno společné – vztah k dědictví po předcích je vždy vizitkou stavu společnosti,“uvádí ředitel NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem dr. Petr Hrubý.

Spolu s výstavou je spuštěna také geocachingová hra, kterou lze nalézt na stránkách geocaching.com. Kešky jsou publikovány pod nickem Monumen (jméno je s trochou nadsázky zvoleno jako upomínka hollywoodského filmu Památkáři o programu spojeneckých armád „Monuments, Fine Arts, and Archives program“, jehož úkolem bylo zachraňování památek za 2. světové války). Jedná se o šest keší věnovaných různým památkově chráněným objektům v Ústeckém kraji, které jsou vybrány tak, aby zastupovaly rozličné typy památek, stejně jak je to koncipováno i na výstavě: zámek Pnětluky (LT), důlní revír Preisselberg u Horní Krupky (TP), podstávkové domy v Merbolticích (DC), věžový vodojem v Chudeřicích (TP), kaple svatého Vavřince v Mirošovicích (TP) a hospodářský dvůr ve Velkém Újezdu (LT). Zvolen je složitější typ keší, které donutí potencionálního hráče (návštěvníka) zevrubně prozkoumat objekty, které nepatří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Informace získané během hry si pak každý může rozšířit právě při návštěvě výstavy na zámku Krásné Březno.

Připraven je i program pro školy, který žáky provede po jednotlivých památkách formou poznávací hry, umožní jim zhlédnout dokumentární film z roku 1988 o záchraně fresek z kostela v Kopistech na Mostecku a z barokního špitálu v Duchcově, a také si vyzkoušet to, co je k práci památkáře nezbytné – znalosti z archeologie, architektury či dějin umění.

Výstavu je možné si prohlédnout na zámku Krásné Březno v termínu od 14. 11. 2019 do 30. 4. 2020.