Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

V rámci cyklu „Ústečtí filosofové“ proběhla ve velkém sále kulturního centra Hraničář další přednáška. V úterý 12. 11. zde doc. M. Nitsche pronesl přednášku na téma pravdoláskařství, ve které se pokusil filosoficky analyzovat heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“.

Přednáška se konala v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce a také v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer