Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Katedra germanistiky podniká další kroky ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů němčiny. Vysokým školám připravujícím budoucí učitele a učitelky je často vyčítáno, že je nedokáží dobře připravit na jejich náročné povolání.

„S tímto názorem nelze, alespoň v našem případě, dost dobře souhlasit, neboť naši absolventi a absolventky učitelství německého jazyka patří ke špičce ve svém oboru. To dokládají např. jejich častá vysoká umístění v celostátní učitelské soutěži „Šprechtíme“. Přesto nesmíme tzv. ‚usnout na vavřínech‘ a hledáme další cesty vedoucí ke zlepšování odborné přípravy našich studujících a výraznější propojení s praxí,“ sděluje doc. Renata Cornejo, z katedry germanistiky FF UJEP a hned vyjmenovává několik novinek: „Jsme vůbec první česká germanistika, která integrovala do studijních plánů komplexní didaktickou metodiku zvanou DLL (Deutsch Lehren Lernen).“

Metodika DDL byla vyvinuta týmem německých odborníků v Jeně v úzké spolupráci s učiteli z praxe. S její pomocí a pod odborným vedením vlastních kvalifikovaných tutorek studující ústecké germanistiky získávají znalosti z oborové didaktiky formou online kurzu a zároveň si osvojují dovednosti a kompetence potřebné pro následnou učitelskou praxi.

Letos v červnu byla proto také na UJEP podepsána smlouva s Goethe-Institutem v Praze, který podporuje zavedení této nové metody ve vysokoškolském prostředí a se kterým ústecká katedra germanistiky úspěšně spolupracuje i v řadě dalších oblastí.

Druhou novinkou, zaměřenou na zkvalitnění zejména praktické odborné přípravy, je smluvně navázaná spolupráce s německou sítí škol DPFA, jejímž prostřednictvím mohou ústečtí studenti a studentky učitelství německého jazyka realizovat svoji odbornou, popř. i pedagogickou praxi na vybraných saských školách.

Již nyní praktikuje naše studentka ve škole v Rabenau nedaleko Drážďan. Její prvotní dojmy jsou velmi pozitivní. Věřím, že zkušenosti získané v německém školství budou pro její budoucí povolání učitelky nanejvýš prospěšné a zároveň inspirativní i pro všechny další zájemce o tuto možnost realizování praxe. Přináší totiž nové perspektivy pro náročné budoucí povolání,“ upřesňuje doc. Cornejo.

Neposledním úspěchem germanistů UJEP je zřízení metodického centra CEPRONIV při zdejší katedře germanistiky FF UJEP. V letošním roce, ve spolupráci s drážďanskými Státními uměleckými sbírkami, akreditovalo svůj první kurz dalšího vzdělávání „Němčina v muzeu“. Díky tomuto kurzu se již nyní na podzim vypraví první skupina učitelů a studentů učitelství do Drážďan, aby se tam naučili využívat autentických výstavních prostor a exponátů v Rezidenčním zámku ke zvýšení motivace pro výuku němčiny. Tento kurz, určený zejména pro učitele německého jazyka v severočeském regionu, realizuje ústecká germanistika s podporou Ústeckého kraje.