Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a Centrum občanského vzdělávání uspořádala v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce na Filozofické fakultě UJEP akci pro studenty středních škol a gymnázií.

V úterý 12. listopadu se v prostorách KPF zúčastnily dvě třídy ZŠ a Gymnázia z Česká Kamenice hry „Cesta k demokracii“, v rámci které museli účastníci vlastními silami tuto cestu vybudovat a vydláždit ji principy, na níž demokracie stojí.