Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP a Centrum občanského vzdělávání uspořádala v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce na Filozofické fakultě UJEP akci pro studenty středních škol a gymnázií.

V úterý 12. listopadu se v prostorách KPF zúčastnily dvě třídy ZŠ a Gymnázia z Česká Kamenice hry „Cesta k demokracii“, v rámci které museli účastníci vlastními silami tuto cestu vybudovat a vydláždit ji principy, na níž demokracie stojí.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer