Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Již po čtvrté navštívili účastníci kurzu Pivovarnictví v českých zemích a další zájemci z řad studentů pod vedením Mgr. Jana Grisy technickou památku - Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena. Dne 1. listopadu 2019 je areálem tohoto výjimečného objektu provedl jeho spolumajitel Ing. arch. Pavel Prouza Ph.D.

Lobečský pivovar se roku 2013 stal součástí Evropských stezek průmyslového dědictví (ERIH). Záchrana, obnova a zprovoznění pivovaru byly roku 2015 oceněny prestižní cenou Patrimonium pro futuro a podnik byl také nominován Českou komorou architektů na udělení ceny Mies van der Rohe Award 2017. Účastníci exkurze měli možnost navštívit prostory pivovaru, který v sobě skrývá renesanční sladovnu, prostory původního hvozdu, ale i technické "novinky" z 19. století. Přes nepřízeň počasí se akce, hlavně díky dr. Prouzovi, který poskytl erudovaný výklad, opět vydařila a studenti si odnesli nejen zásoby lobečského piva, ale i mnoho nových znalosti z hospodářských dějin. Panu Prouzovi tímto děkujeme za jeho obětavost a laskavý přístup při spolupráci s FF UJEP a přejeme ať jde práce na rekonstrukci podniku od ruky.