Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Dne 21. října 2019 byla na ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem představena výstava "Rok 1918 na Ústecku". Tento projekt, který vznikal za finanční podpory Ústeckého kraje, přijel na školu představit její bývalý žák a zároveň jeden z autorů výstavy Mgr. Jan Grisa.

Součástí programu byly tři přednášky, na nichž byli žáci seznámeni s válečnou a poválečnou situací ve svém regionu a s událostmi přímo spjatými se vznikem československého státu. S iniciátorkou této akce Mgr. Kamilou Novákovou byla dohodnuta i další spolupráce.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer