Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Ve dnech 17. - 19. října se konal společný doktorský seminář na Bukovině u Hrubé Skály. Pod vedením prof. Mileny Lenderové (FF UPCE), prof. Michaela Hrubé (FF UJEP), doc. Jiřího Kubeše (FF UPCE) a dr. Stanislavy Musilové (FF UJEP) se diskutovalo o dějinách dětství a dalších historických tématech.

Své projekty představili i přítomní doktorandi a doktorandky, kteří měli možnost vyměňovat si zkušenosti ze studia i vlastních výzkumů. Seminář, který zcela jistě nebyl poslední, byl podpořen z prostředků Školy doktorských humanitních a uměno-vědných studií UJEP.