Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

Ve dnech 17. - 19. října se konal společný doktorský seminář na Bukovině u Hrubé Skály. Pod vedením prof. Mileny Lenderové (FF UPCE), prof. Michaela Hrubé (FF UJEP), doc. Jiřího Kubeše (FF UPCE) a dr. Stanislavy Musilové (FF UJEP) se diskutovalo o dějinách dětství a dalších historických tématech.

Své projekty představili i přítomní doktorandi a doktorandky, kteří měli možnost vyměňovat si zkušenosti ze studia i vlastních výzkumů. Seminář, který zcela jistě nebyl poslední, byl podpořen z prostředků Školy doktorských humanitních a uměno-vědných studií UJEP.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer