Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Dne 2. 10. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí n. L. proběhla slavnostní inaugurace děkanky FF UJEP. Při slavnostním obřadu, který vedl předseda AS FF dr. Zábranský, děkanka převzala z rukou prorektorky UJEP dr. A. Chvátalové jmenovací dekret a fakultní insignie.

Prof. Hrubá poté ve svém inauguračním projektu zdůraznila důležitost akademických svobod a zejména otevřené svobodné diskuse. Krom jiného uvedla: „Nemám na mysli jen diskusi odbornou, která by měla být základem našeho bádání a z níž by měly vycházet kvalitní vědecké výstupy, ale také diskusi o závažných tématech, která jsou podstatná pro celou společnost. Je naším úkolem předkládat znovu a znovu nejen našim studentům, ale i veřejnosti mimo akademickou obec argumenty pro nutnost ctění základních hodnot, na nichž je založeno fungování svobodné demokratické společnosti. Znovu a znovu opakovat, že tato společnost musí být založena na vládě práva, nikoli na vládě lidí nad lidmi. Že svobodná společnost není společnost, kde všichni mohou vše, ale kde existují svobodně přijatá pravidla založená na morálních zásadách a ctění pravdy, která umožňují fungování této společnosti, její přežití, a tato pravidla je potřeba dodržovat. Jsem přesvědčena o tom, že naše fakulta i celá univerzita je v tomto ohledu dobře nastavena, nicméně se domnívám, že právě svobodná a otevřená diskuse a celospolečenská kultivace je to, co bychom měli intenzivněji rozvíjet, o co bychom měli pečovat a já se k tomuto úkolu hlásím. Byla bych ráda, aby Filozofická fakulta byla v tomto ohledu pro svou Alma mater důležitým místem s otevřenými dveřmi, kde každý nalezne prostor nejen k otevřené a svobodné diskusi, ale kde bude ctěn a kultivován respekt k tradicím a hodnotám, bez nichž svobodná společnost nemůže fungovat."

Slavnostní inaugurace se zúčastnila řada významných hostů, včetně děkanů PřF, FSE, FZS a FŽP UJEP a představitelů pracovišť a orgánů fakulty. Pozvání přijali i ředitelé fakultních gymnázií FF, regionálních muzeí a archivů, představitelé Purkyňovy nadace, Litoměřického biskupství i další vzácní hosté. Prof. Hrubé přišel gratulovat i ústecký primátor ing. Nedvědický. Inaugurace, jako jeden z významných univerzitních rituálů, který je ctěn již od počátku existence univerzit, tak důstojně zahájila druhé funkční období prof. Hrubé.