Sidebar

20
říj, ne
42 Aktuality

V úterý 1. 10. proběhla na FF první z akcí zaměřených na reflexi současné klimatické situace a aktuálního dění okolo ní. Na eko-startu zazněla přednáška M. Kolenatého z FŽP o vývoji environmentálních hnutí, proběhla diskuse o úloze filosofie v době klimatické krize.

 Po pauze mohli účastníci společně shlédnout dokument Climate Change: The Facts komentovaný Davidem Attenboroughem a nakonec pookřát koncertem Jakuba Krištůfka „na kulturních schodech“. Na tuto akci budou v průběhu semestru navazovat další podobné akce zaměřené na ekologii, současná ekologická hnutí a vývoj klimatické krize ve světě i v České republice.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer