Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Muzeum města Ústí n. L. přivítalo výstavu „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“. Vernisáž se uskutečnila 1. 10. 2019 a ukázala jeden z výsledků několikaleté práce mezinár. projektu Children Born of War: Past, Present and Future, na kterém se podílí FF jako jediný zástupce z ČR.

„Je velmi dobře, že projekt CHIBOW je završen nejen vědeckými výstupy, ale i výstavou, která ho představí veřejnosti. Velký mezinárodní projekt financovaný v programu Horizon 2020, do kterého bylo zapojeno 14 univerzit a institutů z celé Evropy, byl pro katedru historie naší fakulty velkou příležitostí k navázání mezinárodní spolupráce. Byli jsme velmi rádi, že jsme se mohli do projektu zapojit, ač se jednalo o obtížné téma, které musí zasáhnout každého,“ uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.

Diskriminace nepatří jen do minulosti, ale je to stále přítomný problém. Naše výstava prezentuje osudy skupiny obyvatel, u níž se diskriminace stala pevnou součástí života – dětí narozených z česko-německých vztahů. Po staletí trvající poklidné soužití obou národností ukončily zločiny druhé světové války a poválečného období. Výstava otevírá zapomenutou kapitolu společných česko-německých poválečných dějin a zajímá se o příběhy těchto dětí.

Těžištěm česko-německého projektu „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“ jsou zkušenosti česko-německých dětí v poválečném Československu, kdy docházelo k proměnám definice a obrazu nepřítele. Měly být tyto děti vnímány jako nepřátelé, nebo jako budoucnost českého národa? Výstava prezentuje každodenní život česko-německých dětí a staví jej do kontextu politických dějin. Ke slovu se dostávají pamětníci, aby vypověděli, jak se jako děti vypořádali s negativními zkušenostmi a jak se jejich původ projevil na jejich identitě.

Výstava ve své druhé části mapuje další společenské skupiny utiskované v socialistickém Československu, a to na příkladu pěti konkrétních životních příběhů. Tito lidé se od většinového obyvatelstva odlišovali barvou pleti, původem, náboženstvím nebo sexuální orientací. Byli stigmatizováni státem a diskriminováni společností. Výstavu zakončuje otázka: Poučili jsme se z minulosti?

„Prostřednictvím interaktivní instalace mají návštěvníci možnost spolupodílet se na obsahu výstavy a podělit se s ostatními o vlastní zkušenosti se znevýhodňováním lidí v dnešní společnosti. Grafická podoba výstavy zavede návštěvníky na železniční stanici. Ta symbolizuje zkušenosti, které provázejí životy pronásledovaných: čekání, nejistotu, dočasnost a neustálý přesun. Zároveň však kulisa nádraží poukazuje na deportace dětí (česko-)německého původu. Za pomoci početného obrazového materiálu, video a audio instalací před námi ožívají příběhy pamětníků,“ přibližuje výstavu Michal Korhel, doktorand Katedry historie FF UJEP, kurátor a autor výstavy.

Výstava finančně podpořena FF UJEP bude v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění do 26. ledna 2020 a dále se přesune v únoru do Augsburgu v Německu.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ je financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie a jedním z jeho cílů je zprostředkovávat výsledky výzkumu mimo akademické prostředí.

O projektu Horizon: http://ff.ujep.cz/ff/veda-vyzkum-projekty/horizon-2020

Více o projektu CHIBOW: https://www.chibow.org/