Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Ve dnech 18. – 20. září, tedy těsně před začátkem nového akademického roku, uspořádala Katedra politologie a filozofie 2. ročník Letní školy humanitních studií. Tento neformální start semestru byl určen především nově nastoupivším studentům a studentkám.

Ti se při workshopech, exkurzích a na přednáškách měli možnost poprvé setkat se svými novými učiteli a seznámit se s prostředím fakulty, univerzity a města, s nímž na příštích několik let spojí své životy. Účastníci kurzu získali zejména praktické dovednosti. Zjistili, co na Katedře politologie a filosofie studujeme, jaké služby nabízí Vědecká knihovna UJEP a jaké jsou zásady akademického psaní. Debata proběhla ale i nad tématy hlubšími, např. nad rolí filosofie v dnešním světě či nad ideou univerzity.

Pro případné zájemce, kteří si akci nechali ujít, máme dobrou zprávu. Ještě v tomto akademickém roce, na konci výukové části v letním semestru bude mít LŠHS své pokračování.