Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

V sobotu 14. 9. si město Ústí nad Labem připomnělo 770 let od první písemné zmínky o Ústí nad Labem jako městě ("civitatem in Huzc iuxta Albeam"), která je zanesena v listině vydané Václavem I. dne 7. února 1249.

Magistrát města podpořil projekt, v jehož rámci se fakulta ve spolupráci s městským muzeem podílela na přípravě výstav, které v den oslav připomněly středověké Ústí (Lidické náměstí), Ústí jako komunikační uzel (nádraží ČD) nebo významné osobnosti a události města (budova muzea). V OC Forum byly též vystaveny nejstarší mapy zachycující město. Tato výstava byla pro Ústečany jakousi ochutnávkou na velký Historický atlas, který je s podporou města v tuto chvíli připravován ve spolupráci s dalšími odborníky historiky a geografy UJEP. V rámci oslav bylo možné zakoupit si knihy z produkce fakulty, které se věnují dějinám města i blízkého okolí.