Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 29. a 30. 8. 2019 pořádala KPF spolu s Centrem občanského vzdělávání COV.UL první ročník Letního setkání učitelů občanské výchovy a společenských věd s názvem 2019 – Zrazení snu? Aneb třicet let české demokracie a výchova k ní.

V prostorách Filozofické fakulty účastníci absolvovali během prvního dne přednášky vedené prof. Vladimírou Dvořákovu, dr. Danielem Kroupou, dr. Jakubem Charvátem a dr. Janem Musilem, aby tento náročný den zakončili zajímavou diskuzí s diplomatem Petrem Kolářem a generálem Petrem Pavlem. Druhý den se s Mgr. Alenou Hesovou věnovali stavu společenskovědního a občanského vzdělávání v současném školství a pod vedením dr. Havlínové a Mgr. Märce pedagogickým možnostem při probírání témat demokracie, občanské společnosti a občana.