Sidebar

25
led, so
28 Aktuality

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP pořádal i letos Colloquia Ustensia. O co se jednalo? No přece o oblíbený kurz nejen českého jazyka pro Němce. Již XXVIII. Colloquia Ustensia proběhla vednech 11.–24. 8. 2019 na ústecké univerzitě, samozřejmě opět ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde.

Studio ČT24: Němci se učí česky, 16:00.

Tento kurz se za léta svého opakování stal prestižní akcí, je jednou z vlajkových aktivit Ackermann-Gemeinde a jako takový je znám po celém Německu.

Kurz pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny apod. měl opakovaně nesmírně nabitý a pestrý program a jeho účastníci byli češtinou doslova obklopeni. Jedná se většinou o seniory z celého Německa i sousedního Saska, ve svém důchodovém věku mají výhodu vybírat si aktivity, které jim skutečně vyhovují, a tak do Ústí nad Labem zajíždějí opakovaně třeba i mnoho let.

Začínali jsme klasicky ranní modlitbou, po snídani následoval zpěv českých lidových písní a teprve pak se zahajovala jazyková výuka,“ vysvětlila dlouholetá „pravidla“ dlouholetá organizátorka kurzu doc. Kristina Kaiserová.

Po obědě čekaly německy mluvící účastníky české školy převážně oblíbené výlety. V letošním roce to byly zejména návštěvy muzeí – Muzea dřevěných hraček v Nové Vsi v Krušných horách či muzeí v Chomutově a Děčíně, navštívili také vodní zámek Lipý v České Lípě. Celodenní výlet byl tentokrát věnován frýdlantskému zámku a jeho okolí. Pro fyzicky zdatnější zájemce byl připraven pěší výlet do okolí města Ústí nad Labem.

Večery jsou věnovány přednáškám. Vzhledem k tomu, že účastníci kurzu mají širokou paletu zájmů, vždy je z čeho vybírat. Letos tak přišli na řadu meziválečná bytová výstavba, dějiny trampingu, ústecký fotograf Rudolf Jenatschke, nakladatelské aktivity Adama Krafta, nová vlna v československé kinematografii 60. let a další témata,“ uvedla Kristina Kaiserová.

Samozřejmostí byla návštěva ústeckého muzea, zejména pak aktuální výstavy o hradě Střekov.