Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Filozofická fakulta získala v rámci institucionální akreditace pro UJEP jako jediná z fakult možnost institucionálně akreditovat i doktorské studium, a to ve vzdělávací oblasti Historické vědy. Doktorské studium ve studijním programu České dějiny bylo na katedře historie akreditováno v roce 2005 a má již celou řadu úspěšných absolventů.

V současné době je v interní i externí formě studia zhruba 40 doktorandů a doktorandek. Garantkou studia je prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., současná děkanka fakulty, která k tomuto úspěchu uvedla: „Získání institucionální akreditace pro všechny stupně studia, včetně doktorského, je velký úspěch, kterým katedra historie potvrdila svou výbornou úroveň nejen ve vzdělávací oblasti, ale především v oblasti vědecko-výzkumné, která je velmi těsně s doktorským studiem propojena. Děkuji všem kolegům a kolegyním z katedry historie a děkanátu, našim doktorandům a studentům, kteří se na procesu akreditace podíleli a zúčastnili se jednání s komisí Národního akreditačního úřadu, která navštívila naši fakultu na konci dubna tohoto roku. Poděkování za podporu patří i vedení univerzity, které podání žádosti o institucionální akreditaci Historických věd včetně doktorského studia podpořilo.“

Článek na ujep.cz