Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

V letních měsících si UJEP a celosvětová vědecká komunita připomíná 150 let od úmrtí J. E. Purkyně (1787-1869). Jeden ze zakladatelů oboru fyziologie a autor řady objevů byl výraznou osobností české společnosti; jeho činorodost a tvorba ovlivnily i humanitní a společenské vědy.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem si proto velmi váží skutečnosti, že univerzita nese jméno právě této osobnosti. Radost pak přináší zjištění, že studenti Jana Evangelistu vzali za svého patrona a na jeho počest (a v duchu univerzitních klání) natočili svérázný klip.