Sidebar

18
srp, ne
14 Aktuality

V letních měsících si UJEP a celosvětová vědecká komunita připomíná 150 let od úmrtí J. E. Purkyně (1787-1869). Jeden ze zakladatelů oboru fyziologie a autor řady objevů byl výraznou osobností české společnosti; jeho činorodost a tvorba ovlivnily i humanitní a společenské vědy.

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem si proto velmi váží skutečnosti, že univerzita nese jméno právě této osobnosti. Radost pak přináší zjištění, že studenti Jana Evangelistu vzali za svého patrona a na jeho počest (a v duchu univerzitních klání) natočili svérázný klip.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer