Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 24. – 28. června proběhlo mimo zdi seminárních místností tradiční čtení jednoho z platónských dialogů, tentokrát to byl dialog Gorgias, který bude zároveň tématem listopadového platónského symposia.

Zavedená česko-slovenská spolupráce nás letos zavedla do slovenského Bokšova. V úzkém kroužku českých a slovenských odborníků, posíleném účastí studentů KPF, jsme svedli polemos o interpretaci textu, vystoupali na Sivec s nádherným výhledem a „u psa“, bylo to pěkné.