Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 14. - 20. 7. 2019 se v prostorách UJEP uskutečnil Bohemistický seminář - celosvětové setkání bohemistů z různých krajin. Pořadateli byly Ministerstvo kultury ČR, Moravská zemská knihovna a právě naše univerzita. Filozofická fakulta se s radostí do programu tohoto setkání zapojila.

Úvodní přednášku na téma Pohled do dějin umění na Litoměřicku a Ústecku pronesl prof. Jan Royt, následně na téma Českoněmecké kulturní vztahy v 19. a na počátku 20. století hovořila doc. Kristina Kaiserová. Doc. Miroslav Němec mluvil k tématu Místa paměti v ústeckém kraji. Účastníci semináře si rovněž v atriu naší fakulty prohlédli výstavu Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu. Výstavu okomentoval doc. Tomáš Velímský. Návštěvníkům se dostalo milého tekutého pohoštění, o které se postarala paní děkanka, prof. Michaela Hrubá.