Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Okrašlovací spolek vznikl v průběhu podzimu 2018 jako volné uskupení několika spolužáků, kteří přijali myšlenku a plán K. Chalašové na zvelebení naší fakulty. Její prvotní idea zněla asi takto: „Já bych chtěla na fakultě kytky. Kytky jsou přece super...

Okrašlovací spolek vznikl v průběhu podzimu 2018 jako volné uskupení několika spolužáků, kteří přijali myšlenku a plán Kristiny Chalašové na zvelebení naší fakulty. Její prvotní idea zněla asi takto: „Já bych chtěla na fakultě kytky. Kytky jsou přece super. Koukala jsem už na seznam top květin, které doporučuje NASA díky jejich nenáročnosti a zároveň vyčistí ovzduší.“ Tzv. FF Flóra se stala prvním a stmelujícím úkolem. S pověřením proděkana Mgr. Davida Tomíčka Ph.D. nabrala myšlenka ostřejších rysů a získala podobu fungující skupiny. Vytvořil se tedy neformální spolek, který si dal za úkol zkulturnit, obohatit a přikrášlit „až moc akademické bílo-šedé“ prostředí filozofické fakulty. V okrašlovacím spolku funguje pět členů – Kristina Chalašová, Adam Plzák, Marek Mutl, Jakub Vondra a Zdeněk Kolafa.

Záhy přišly i další nápady. Mezi první splněné projekty se řadí tabule, umístěná u studovny katedry historie. Návrh vlastní tabule, na kterou může každý napsat, co chce, se vedení fakulty líbil a slavil se úspěch. Následně v průběhu několika týdnů učinily z fakulty šedé a oranžové gaučíky opět o něco pohodlnější místo (brzy snad přibydou i do ostatních pater). Větším projektem byl nástřik pečetě J. E. Purkyně v prostoru skříněk. Studenti okrašlovacího spolku vyrazili na sousední FUD a s větou „dobrý den, my jsme z okrašlovacího spolku FF a něco bychom od vás potřebovali, máme i peníze“ byli odhodláni získat vše, co je třeba. Mise se povedla, v oddělení produktového designu oslovili tamního studenta a po několika mailech a osobních setkáních dořešili zakázku. Zatím největším projektem, do kterého se studenti ponořili, je krátké propagační video, které by v průběhu několika dnů mělo spatřit světlo světa. Prozatím jen prozradíme, že se jedná o animaci postaviček, kterým propůjčil hlas doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc., doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. a Mgr. David Tomíček Ph.D. Někdo by ale mohl namítnout, že významnějším projektem, na němž má okrašlovací spolek významný podíl, je úspěšně realizovaná sbírka na nákup fakultního grilu. Gril je již v prostorách školy, je to pořádný macek a kromě celofakultní „grilovačky“ si jej pro svojí oslavu již vypůjčila katedra germanistiky.

Okrašlovací spolek neusíná na vavřínech a pracuje na dalších projektech. Do budoucna chtějí studenti dokončit startovací projekt FF flóry; realizovat časovou osu na zábradlí schodiště; rozvěsit obrázky J. E. Purkyně po fakultě; vybrat citát do vstupní haly; rozvěsit historické mapy na zdi v patrech (za tento projekt „bojuje“ hlavně Zdeněk Kolafa) a nechat vyrobit lavičku J. E. Purkyně do prostoru parku před fakultou. Nejaktuálnějším projektem se stává citát. Adam Plzák k tomuto projektu říká: „Vytvoří se sada nástřelů prvních citátů, které by mohly ozdobit prostor vstupní haly, následně se bude otevřeně hlasovat. Všichni členové akademické obce FF budou moci pochopitelně přijít s vlastním návrhem. Vítězný citát se předvede vedení a projekt opět o něco pokročí.

Okrašlovací spolek vznikl z vlastní iniciativy studentů. Jak sami říkají: „Každý, kdo se chce podílet na zvelebení našeho druhého domova, jen ať přijde. Pobavíme se, co a jak a uděláme pro to maximum.“ Doufáme, že jim vydrží nadšení a společně prostor filozofické fakulty přikrášlíme.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer