Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

U příležitosti oslav 100 let od založení gymnázia v Litoměřicích byla za účasti děkanky FF UJEP prof. Hrubé a proděkana pro vědu a zahraniční vztahy dr. Tomíčka slavnostně odhalena deska hlásající, že Gymnázium Josefa Jungmanna se nyní může honosit označením „Fakultní škola FF UJEP“.

U příležitosti oslav 100 let od založení gymnázia v Litoměřicích byla za účasti děkanky Filozofické fakulty prof. Hrubé a proděkana pro vědu a zahraniční vztahy dr. Tomíčka slavnostně odhalena deska hlásající, že Gymnázium Josefa Jungmanna se nyní může honosit označením „Fakultní škola FF UJEP“.

Desku odhalila ředitelka litoměřického gymnázia dr. Balounová, děkanka FF UJEP prof. Hrubá a děkan PřF UJEP doc. Varady. Litoměřické gymnázium se totiž zároveň stalo rovněž fakultní školou ústecké přírodovědecké fakulty a její deska je na fasádě budovy umístněná též. Slavnostnímu aktu přihlíželo početné publikum, neboť 21. 06. 2019 se škola v rámci oslav otevřela nejen svým studentům, ale i absolventům a celé řadě osobností Ústeckého kraje. Studenti se svými pedagogy připravili bohatý kulturní program a hrdě představovali svou „boudu“. FF UJEP neskrývá radost ze skutečnosti, že se její fakultní školou stala instituce, která má mj. studentskou kavárnu a žáky, kteří rádi secvičí koncertní vystoupení na téma písní Osvobozeného divadla.