Sidebar

15
lis,
46 Aktuality

FF UJEP vydala kolektivní monografii svých doktorandů pod vedením F. Stojaníka Kapitoly z dějin Ústecka (1945–1989): kultura, lidé, společnost. Ta se prostřednictvím rozhovorů s pamětníky a na základě archivního výzkumu snaží přiblížit složité poválečné období, jež výrazným způsobem poznamenalo také severočeské pohraničí.

Filozofická fakulta UJEP vydala kolektivní monografii svých doktorandů pod vedením Filipa Stojaníka Kapitoly z dějin Ústecka (1945–1989): kultura, lidé, společnost. Ta se prostřednictvím rozhovorů s pamětníky a na základě archivního výzkumu snaží přiblížit složité poválečné období, jež výrazným způsobem poznamenalo také severočeské pohraničí. Dne 13. června 2019 se ve Wolfrumově čítárně Severočeské vědecké knihovny uskutečnila její veřejná prezentace za účasti autorů, zúčastněných pamětníků i jejich rodinných příslušníků.

Kniha se zaměřuje na pětici oblastí československé společnosti (média, divadla, církve, akademická obec a společenské organizace), jejichž představitelé obvykle a zejména v dobách nesvobody prokazují zvýšenou občanskou aktivitu. Na základě rozhovorů s vybranými pamětníky se vytváří obraz komplikované historické epochy v ústeckém regionu. Tento záměr je navíc podpořen dílčími studiemi, které představené osudy zasazují do obecného historického kontextu a rozšiřují o další poznatky a přesahy, které poskytl několikaletý archivní výzkum.

Základní ambicí této monografie je snaha o zachycení části historické paměti Ústecka. Zvolení narátoři reprezentují různé světonázory, pochází z rozmanitých společenských vrstev a liší se přirozeně také svým profesním zaměřením a zejména životními příběhy. Společným jmenovatelem jejich vyprávění je ale skutečnost, že jejich osobní i profesní životy zásadním způsobem ovlivnila komunistická totalita a navíc své působení, ať už krátkodobě, nebo dlouhodobě, spojili s ústeckým regionem.“ popisuje Filip Stojaník, doktorand katedry historie na FF UJEP.

Mezi osobnostmi, které publikaci svým vyprávěním obohatily a poskytly interview, nechybí např. novináři Jindřich Beránek, Jaroslav Haidler a Josef Král, herec Jan Hrušínský, herečky Emma Černá, Marie Málková a Miluše Šplechtová, právník a soudce Vojen Güttler, lékařka Mahulena Čejková, katolický kněz Benno Beneš a mnozí další.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer