Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Dva autoři z KHI FF UJEP obdrželi prestižní ocenění od Klubu autorů literatury faktu a Města Jaroměř-Josefov. Vyhlášení výsledků Cen Miroslava Ivanova za literaturu faktu probíhalo ve velkém sále Průmyslového paláce v rámci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha.

Hlavní cena v kategorii II – produkce literatury faktu za poslední tři roky – byla udělena prof. Radku Fukalovi, který se zabývá dějinami novověku a v současnosti působí na ústecké katedře historie. Vítězství mu vynesly dva díly knihy Třicetiletá válka 1618–1648. Pod vítězným praporem habsburské moci (od lokálních konfliktů k velké válce) a Třicetiletá válka 1618–1648. Pod taktovkou kardinála Richelieua (tragédie kontinentálního konfliktu), vydané roku 2018 nakladatelstvím Bohumír Němec – Veduta v Českých Budějovicích.

Podařilo se získat hned dvě hlavní ceny v kategorii s početnou konkurencí. To vnímám jako dobrou prezentaci naší regionální univerzity i v rámci celostátního vysokého školství. Já sám se snažím odvádět dobrou práci, a když se to povede a někdo ji ocení, mám z toho, přirozeně, radost,“ uvedl prof. Radek Fukala.

Hlavní cena v kategorii III – díla autorů literatury faktu do 39 let – byla udělena současnému řediteli Archivu města Ústí nad Labem a absolventu doktorského studia již zmíněné katedry historie FF UJEP dr. Petru Karlíčkovi za knihu Napínavá doba. Politické karikatury (a satira) Čechů, Slováků a českých Němců (1933–1953). Publikace, která vznikla na základě autorovy doktorské práce obhájené v roce 2015, byla vydána Euromedia Group, a. s., nakladatelstvím Knižní klub v edici Universum v Praze v roce 2018.

Ocenění jsem opravdu, ale opravdu nečekal. Když jsem se podíval na další oceněné, uvědomil jsem si, že jsem ve velmi dobré společnosti,“ řekl dr. Petr Karlíček.

V devatenáctém ročníku Cen M. Ivanova se do soutěže přihlásilo 30 nakladatelů, dohromady přinesli celkem 106 titulů, z toho 10 v soutěžní kategorii do 39 let. Členy hodnotící komise byli PhDr. Jana Čeňková, Pavlína Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová a prof. Ing. Milan Žák, tajemníky poroty byly Marcela Přerovská a Eva Břicháčková, předsedou poroty doc. PhDr. Jan Halada.

Radku Fukalovi a Petru Karlíčkovi gratulujeme k hlavním cenám a přejeme mnoho dalších literárních úspěchů!