Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

25. května proběhlo na FF UJEP symposium VÁLKA, organizované redakcí časopisu Ergot. 15 přednášejících z Ústí nad Labem, Litoměřic, Prahy, Plzně, Brna, Hradce Králové a Bratislavy pojednalo fenomén války z palety různých společenskovědních a filosofických perspektiv.

Atmosféra nebyla tak rozverná jako na minulé akci, kterou revue pořádala a které bylo zaměřeno na sebevraždu a další formy sebepoškozujícího jednání, nicméně to asi vyplývá z povahy těchto témat. Podzimní symposium bude podobným multidisciplinárním přístupem tematizovat akademický systém.