Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

24. - 25. 5. 2019 se za účasti KPF konala mezinárodní konference, kterou v Pardubicích pořádalo Collegium Politicum pod patronací Univerzity Pardubice. Téma bylo "The Rule of People, the Rule of Law and the Role of Logos in the Public Sphere".

Collegium Politicum je vědecká síť univerzit a výzkumných center - do níž je zapojena i naše univerzita - zaměřená na bádání v oblasti antického politického myšlení, jeho teoretické recepce a dopadu na moderní Evropu (http://collegiumpoliticum.org/). Aktivity Collegia Politica se upínají k organizaci pravidelných setkání spojujících badatele v této oblasti. Jednotlivé univerzity a jejich představitelé proto každoročně pořádají mezinárodní konference ke klíčovým tématům klasického politického myšlení. Letošního setkání v Pardubicích se zúčastnili členové a spolupracovníci Collegia Politica z řady zahraničních univerzit (Universidad Carlos III de Madrid, Universitat Internacional de Catalunya, Università di Bologna, University of Hull, Durham University, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi di Milano Bicocca, University of Copenhagen, Istanbul Sehir University). Za UJEP vystoupila na konferenci dr. Veronika Konrádová.

Téma bylo atraktivní i pro naše studenty, takže s potěšením konstatujeme, že se konference zúčastnili i někteří studenti a studentky KPF. Oceňujeme pořadatelskou práci hostitelské univerzity, zejména doc. Jakuba Jinka, a těšíme se na příští ročník setkání, které bude organizovat Università di Macerata.