Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 7. - 11. 5. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů KHI do Krakova. V rámci exkurze měli studenti možnost navštívit III. oddělení Národní archivu v Krakově/Archiwum Narodowe v Krakówie.

Ve dnech 7. - 11. 5. 2019 se uskutečnila odborná exkurze studentů KHI do Krakova. V rámci exkurze měli studenti možnost navštívit III. oddělení Národní archivu v Krakově/Archiwum Narodowe v Krakówie, kde byli jeho ředitelem Aleksanderem Korolewiczem seznámení s cennými archiváliemi krakovského městského archivu. Studenti také absolvovali celodenní prohlídku města, kterou pro ně detailně připravili a zrealizovali studenti oboru Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe Institutu Historii a Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod vedením Mgr. Marka Świdraka. Prohloubena tak byla před časem navázaná spolupráce mezi FF UJEP, krakovským Insitutem Historii a Archiwistyki UP a Národním archivem v Krakově. Polským kolegům včetně studentů za jejich přijetí v Krakově účastníci exkurze děkují.