Sidebar

26
kvě, út
36 Aktuality

Katedra historie FF UJEP gratuluje studentu oboru Dokumentace památek Jaroslavu Vyčichlovi k udělení prestižního ocenění.

Katedra historie FF UJEP gratuluje studentu oboru Dokumentace památek Jaroslavu Vyčichlovi k udělení prestižního ocenění, které získal za své mimořádné aktivity v oblasti obnovy a popularizace památkového fondu na Karlovarsku. Jeho mnohočetné a dlouholeté aktivity ve zmíněné oblasti se mohou stát inspirací pro další kolegyně a kolegy z toho oboru.

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer