Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Katedra historie FF UJEP gratuluje studentu oboru Dokumentace památek Jaroslavu Vyčichlovi k udělení prestižního ocenění.

Katedra historie FF UJEP gratuluje studentu oboru Dokumentace památek Jaroslavu Vyčichlovi k udělení prestižního ocenění, které získal za své mimořádné aktivity v oblasti obnovy a popularizace památkového fondu na Karlovarsku. Jeho mnohočetné a dlouholeté aktivity ve zmíněné oblasti se mohou stát inspirací pro další kolegyně a kolegy z toho oboru.

http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer