Sidebar

24
kvě,
42 Aktuality

Vyučující KHI FF UJEP, Petr Karlíček, byl pozván kolegy z Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě, aby zde prezentoval svou knihu Napínavá doba.

Publikace vznikla přepracováním dizertační práce, kterou Karlíček obhájil na FF UJEP na podzim 2015. Po přednášce následovala přátelská diskuze k historii politické karikatury na území Česka a Slovenska.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer