Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

Dne 9. 4. 2019 byla nejen katedra historie Filozofické fakulty UJEP svědkem významné události. Se svou přednáškou zde vystoupil známý a renomovaný francouzský politolog a historik, profesor Jacques Rupnik.

Jacques Rupnik patří mezi přední odborníky na střední a východní Evropu. Zásadním způsobem přispěl k tomu, že střední Evropa přestala být svého času ve světě vnímána jako „východní“ a začala být interpretována jako specifický civilizační kontext politiky, kultury a myšlení.

„Témata přednášky profesora Rupnika vycházeli z jeho odborných zájmů. Lze je shrnout v bodech Česko – Střední Evropa – Evropská unie – migrace. V následné diskusi, která navázala na přednášku, byla zásluhou posluchačů dále rozšířena a specifikována,“ uvedla koordinátorka kurzu na FF UJEP dr. Anna Šerberová.

Přednášku světového politologa pořádala katedra historie FF UJEP v předmětu Specializační blok pod záštitou organizace Člověk v tísni – Jeden svět na školách. Tento výukový program, zaměřený na profesní přípravu budoucích učitelů dějepisu, přivádí na katedru historie odborníky, účastníky zahraničních misí, přímé pozorovatele či pamětníky, aby besedovali se studenty. Semináře jsou často doprovázeny dokumentárními filmy.