Sidebar

5
čen,
31 Aktuality

Dne 5. března byla v SOA Litoměřice pokřtěna nová kniha dr. Tomáše Veličky, odborného asistenta katedry historie FF UJEP, s názvem Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku.

Dne 5. března byla v SOA Litoměřice pokřtěna nová kniha dr. Tomáše Veličky, odborného asistenta katedry historie FF UJEP, s názvem Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku. Křtu se zúčastnil také významný český historik Ivan Hlaváček. Publikace je významným příspěvkem ke středověké diplomatice, ale též erudovanou sondou do regionálních dějin severozápadních Čech před rokem 1526. Předmětem zájmu jsou panovnické listiny vydané pro česká královská města v období od 13. století do roku 1526 a jejich další osudy v městských kancelářích. T. Velička obsáhl vývoj problematiky v šíři celého českého království a na úrovni případových studií detailně pojednal situaci a vývoj v královských městech českého severozápadu (Louny, Žatec, Kadaň, Litoměřice, Most, Ústí nad Labem). Knihu lze zakoupit v litoměřickém archivu.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer