Sidebar

23
dub, st
31 Aktuality

První doktorská exkurze v letošním roce směřovala na konci března do Chemnitz, kde si studenti a studentky pod vedením prof. Jana Royta, prof. M. Hrubé a dr. T. Šimkové, odbornice na památky tzv. saské renesance prohlédli výstavu Láska, žal a vzdušné zámky - SASKO ČECHY 7000.

Výstava uspořádaná ve Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz v něčem zaujala a v něčem zklamala, ale rozhodně byla v mnohém poučná. Někteří účastníci měli možnost poprvé v životě vidět v Chemnitz (Saská Kamenice, dříve Karl-Marx-Stadt) všudypřítomnou „velkou hlavu“. Monument deset metrů vysoký a padesát tun těžký byl Erichem Honeckerem odhalen v roce 1971.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer