Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

Dne 27. 3. 2019 byla na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zahájena výstava dokumentující vztah významných českých osobností k německému jazyku a kultuře.

Jaký byl vztah patnácti slavných českých osobností k německému jazyku a kultuře? A jak se dívali na habsburskou monarchii? Odpověď na tyto a další otázky dává výstava Významní Češi – mezi jazykem, národem a státem připravená mnichovským Spolkem Adalberta Stiftera.

„Určit patnáct reprezentativních osobností z českých dějin a kultury, které by současně i oslovily německé publikum, nebyla snadná úloha. Při tom jsem, samozřejmě, musel zohledňovat ‚německý aspekt‘ v jejich životě a díle,“přibližuje náročnost tvorby výstavy, sestávající z 19 česko-německých výstavních panelů, její autor dr. Wolfgang Schwarz. „O to více mě překvapuje zájem o tuto výstavu v Čechách, neboť po prezentaci na ústecké univerzitě se opět vrátí do Německa, avšak se zastávkou v Českých Budějovicích,“ dodává.

Část osobností je po dobu trvání výstavy (27. března – 22. dubna 2019) prezentována také v prostorech volného výběru Vědecké knihovny UJEP (Pasteurova 5).

Mezi představovanými slavnými Čechy a Češkami figurují např. Tomáš Baťa, Ema Destinová, Karel Čapek, Josef Lada, Božena Němcová nebo Tomáš Garrigue Masaryk.

Tuto česko-německou výstavu „přivedla“ do Ústí nad Labem zdejší katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s výše zmíněným Spolkem Adalberta Stiftera a Vědeckou knihovnou UJEP.

Vernisáži předcházela veřejná přednáška autora výstavy dr. Schwarze Mezi inspirací a averzí: Významní Češi a jejich vztah k habsburské monarchii a německé kultuře a jazyku, již si na Filozofické fakultě UJEP vyslechly na tři desítky posluchačů.