Sidebar

22
čec, po
16 Aktuality

Dne 27. března 2019 se na FF UJEP uskutečnilo krajské kolo již XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky. Jejím hlavním organizátorem je Gymnázium Cheb.

Tématem letošního ročníku je období let 1978–1992. „Poprvé je téma soutěže absolutně spravedlivé, protože nikdo ze soutěžících jej ve výuce neprobíral,“ hodnotí téma hlavní koordinátor soutěže v našem kraji Jiří Řehák z teplického gymnázia. Ten také vysoce ocenil pozitivní atmosféru, kterou účastníkům dějepisné soutěže připravila ústecká filozofická fakulta.

Soutěže se zúčastnilo 36 studentů z Ústeckého kraje v doprovodu 12 učitelů. „Jsme rádi, že jsme tento rok mohli přivítat i naše nové fakultní školy, kterými se stala gymnázia v Teplicích, Litoměřicích a Žatci. Zároveň doufáme, že letošní soutěžící se v budoucnu třeba i vrátí na naši fakultu již jako naši studenti,“ uvádí děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Kromě testu, který prověřil znalosti gymnazistů, byl pro soutěžící připraven také bohatý doprovodný program. Mladí potencionální historici si prohlédli bannerové výstavy, které byly aktuálně vystaveny v prostorách filozofické fakulty (Rok 1918 na Ústecku, Pomníky Velké války). Po vyhlášení výsledků pak pro ně byla připravena procházka městem až k Muzeu města Ústí nad Labem. Tam si účastníci dějepisné soutěže prohlédli např. výstavu Schichtovy epopeje nebo expozici věnovanou oblíbenému ústeckému tématu – trpaslíkům. Na odpolední přednášce dr. Wolfganga Schwarze z Adalbert Stifter Verain se později dozvěděli něco více o významných Češích v Habsburské monarchii.

Do chebského finále 21. listopadu 2019 postupují z každého kraje gymnázia, která se umístila na 1.– 3. místě (na Slovensku 1.–2. místě). Z Ústeckého kraje to jsou:

1. Gymnázium Roudnice nad Labem

2. Gymnázium Chomutov

3. Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Dalších 15 škol pak bude postupovat podle počtu získaných bodů. „Přejeme si, aby se do Chebu probojovala i další gymnázia z Ústeckého regionu. Největší šanci mají Gymnázium Teplice a Gymnázium Most,která skončila na čtvrtém, respektive pátém místě,“ drží krajanům palce děkanka FF.

Poděkování patří Ústeckému kraji, který je hlavním sponzorem Dějepisné soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky. Velké díky si zaslouží také Muzeum města Ústí nad Labem, které bylo nejen zodpovědným spolupořadatelem akce, ale také příjemným hostitelem a štědrým donátorem. Všechny týmy získaly od muzea a univerzity upomínkové předměty; týmy, které neměly v době vyhlášení výsledků zajištěnou účast na finále v Chebu, získaly, opět díky přispění ústeckého muzea, či FF UJEP, ceny útěchy.

„Tato akce je dokladem spolupráce naší fakulty se středními školami, kterou chceme v následujících letech ještě zintenzivnit. Sám jsem se v letech 1997 a 1998 této soutěže úspěšně zúčastnil, vím tedy, jak je pro studenty gymnázií náročná,“ shrnul dr. David Tomíček, proděkan pro vědu a vnější vztahy FF UJEP, který zároveň zájemce pozval na Letní školu historie 2019.