Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

Profesor John Searle, jeden z nejvýznamnějších filozofů dneška, přednášel pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně i širokou veřejnost.

Ve dnech 18. a 19. března 2019 měli nejen studenti ústecké univerzity jedinečnou příležitost setkat se na Filozofické fakultě UJEP s výjimečnou osobností, jedním ze světově nejvýznamnějších soudobých myslitelů, Johnem Searlem (UC Berkeley).

V pondělí pronesl volnou přednášku na téma „Instituce a sociální svět“, v úterý v rámci kurzu dějin filozofie 20. století přednášku „Úvod do analytické filozofie“. Pondělní přednáškou byla zároveň zahájena činnost nově vzniklého Ústeckého kruhu politické filozofie.

„Má teorie institucí,“ prohlásil John Searle v diskusi po první přednášce, negeneruje sama žádná obsahová řešení politických problémů. Slouží spíše k tomu, aby ti, kdo ta řešení zvažují a kdo o nich rozhodují, měli jasno, o čem je vlastně řeč.“

Profesor Searle absolvoval Oxford University a celou pracovní dráhu strávil na University of California, Berkeley (nyní již jako emeritní profesor). Proslavil se hlavně v 60. a 70. letech prací v oblasti filozofie jazyka (zejména vytvořením dosud směrodatné teorie řečových aktů), v 80. letech se posunul k filosofii mysli (a je mj. autorem slavného argumentu čínské síně) a od 90. let pracuje především na teorii sociálního světa (ontologii civilizace).

S ústeckou univerzitou profesora Searla spojuje především spolupráce s docentem Josefem Mouralem z katedry politologie a filozofie Filozofické fakulty UJEP, který u profesora Searla strávil rok jako nositel Fulbrightova stipendia a na katedře filozofie v Berkeley pak ještě několikrát působil jako hostující docent.

Prof. Searle nebyl na ústecké univerzitě poprvé. UJEP mu v roce 2012 udělila čestný doktorát honoris causa. Doctor honoris causa je čestný akademický titul, kterým se oceňují významné zásluhy osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod.

John Searle je vynikající učitel a jeho přednášky měly velký ohlas," říká doc. Moural. „Šlo o první Searlovo vystoupení na UJEP od jeho pamětihodné děkovací přednášky po přijetí čestného doktorátu UJEP v roce 2012. Pro ústecké studenty silné v angličtině a se zájmem o humanitní disciplíny to byla jedinečná příležitost setkat se s živou legendou."

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer