Sidebar

22
srp, čt
17 Aktuality

Dne 20. 2. 2019 proběhla v Galerii Docendo Disco v 2. patře Filozofické fakulty UJEP vernisáž výstavy Štěstí. Ta bude na stejném místě k vidění do konce března 2019.

Způsob vizuální komunikace Michaely Labudové se vyznačuje osobitým a do detailu promyšleným grafickým zpracováním textu, obrazu, znaku či symbolu. Výsledné dílo či produkt nese autorčin rozpoznatelný rukopis a originální, nezaměnitelnou vizuální podobu nejrozmanitějších námětů. V oblasti grafického a vizuálního designu je nalezení této polohy uplatnění vlastního rukopisu při zpracování rozličných obsahů dvojsečným mistrovstvím. Autorku toto mistrovství posouvá do roviny vlastní volné tvorby, ve které zpracovává vlastní náměty, myšlenky, citace, koncepty.

Pro Galerii Docendo Disco autorka zvolila námět „štěstí“ a graficky zpracovala citát z knihy Piknik u cesty bratrů Strugackých. Slova přání hlavní postavy románu „Štěstí pro všechny, nikdo ať neodejde s prázdnou“ se rozplývají v triptychu tečkami jemně vyvedených písmen promíchaných s více či méně identifikovatelnými objekty – čínskou mávající kočkou štěstí Maneki Neko, Möbiovou páskou, geometrickými útvary, planetou či možná květákem, mlhovinou, květinou. Štěstí není snadné definovat a ještě těžší je vizuálně zpracovat citát, který přeje štěstí všem. Nikdo nesmí odejít s prázdnou, každý si musí odnést svůj kousek štěstí - své nekonečno, kočku, bohatství v drahých kamenech, květinu či květák, štěstí ohlodané na kost - pro každého jiné, pro každého kus.

Michaele Labudové se podařilo ukázat, že není lhostejné, co se říká, ani to, jak se to říká a že vizuální design je nezbytným nástrojem upevňování vizuální gramotnosti a kultury. Každý, kdo má co říct, ať myslí také na to, jak to říká a nikdo neodejde s prázdnou.

Michaela Labudová působí jako asistentka Ateliéru vizuální design na Fakultě umění a designu UJEP a je členkou grafického studia Monsters.