Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

Dne 30. 1. 2019 otevřela Filozofická fakulta UJEP své dveře uchazečům o studium. Kromě klasického představení fakulty, nabídla také program s názvem Vysokoškolákem na zkoušku. Na FF UJEP dorazilo kolem 200 návštěvníků.

Reportáž RTM+: Ústecká univerzita láká budoucí studenty

„Byla to šance, jak zažít jeden den v našich učebnách, poslechnout si poutavé přednášky našich akademiků nebo se podívat do knihoven a studoven fakulty,“ uvedla děkanka prof. Michaela Hrubá.

Uchazeči získali z první ruky informace o podmínkách nastávajícího přijímacího řízení, informace o tom, jaké otevíráme bakalářské nebo magisterské obory či jaké jsou možnosti studia či stáží v zahraničí. Speciální program mělo Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, které ukázalo práci s nejmodernější technikou pomáhající dokumentovat historické památky.

V rámci dne otevřených dveří umožnila fakulta všem zájemcům zkusit si jeden den v kůži vysokoškoláka. Zúčastnit se mohl každý nadšenec bez omezení věku. Při příchodu dostali zájemci speciální vysokoškolský index, kde byly vypsány přednášky a další akce, které se v průběhu dne pořádaly. Účast na jednotlivých přednáškách pak potvrdil vyučující svým podpisem do indexu. Mezi přednáškami si mohli návštěvníci vyzkoušet tvorbu placek nebo rakouský kvíz.

„Jednotlivé přednášky si připravili akademici z naší fakulty tak, aby zaujaly a nenudily. Vidět jste mohli např. dr. Daniela Kroupu, doc. Martina Veselého nebo dr. Davida Tomíčka. Praktičtější ukázky pak předvedli zaměstnanci našeho Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví.“dodává nakonec prof. Michaela Hrubá.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer