Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

Dne 13. prosince 2018 proběhla tradiční vánoční přednáška profesora Jana Royta o Narození Krista ve výtvarném umění – Gloria in excelsis Deo.

Na akci do Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem se dostavili jak studenti a akademici univerzity, tak i zástupci z řad široké veřejnosti.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer