Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

Ve středu 12. 12. 2018 se červená aula v multifunkčním centru otevřela slavnostnímu předávání Cen rektora UJEP 2018. Osobnostem z naší fakulty bylo předáno hned několik cen.

Cenu rektora UJEP za špičkové výsledky v oblasti humanitních a společenských věd za akademický rok 2017/2018 převzala prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Knihou roku se na Cenách rektora UJEP stala Sudetská župa do kapsy – Holýšov v zajetí velkých dějin 1938–1945 od doc. Mgr. Martina Veselého, Ph.D.

Předány byly také docentské dekrety doc. Dr. phil. Mirku Němcovi a doc. PhDr. Olze Fejtové, Ph.D. Odměněni byli i Bc. Anna Lišková a Bc. Vít Liška Stipendiem Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP a Mgr. Jiří Myroniuk Stipendiem Statutárního města Teplice pro nejlepší studenty UJEP.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer