Sidebar

25
kvě, so
40 Aktuality

V sobotu 24. 11. 2018 byl odvysílán díl z cyklu Historie.cs, jehož natáčení se zúčastnili dr. David Tomíček a doc. Václav Drška.

Na téma Císař Karel odchází, kde hovořili mimo jiné i o Karlově zdravotním stavu, rozmlouvali s Evou Doležalovou z Historického ústavu AV ČR a Marií Šedivou Koldinskou. Zájemci, kteří pořad nestihli v televizi a chtějí ho zhlédnout, mohou tak učinit na stránkách České televize.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer